Med tanke på diskussionen om abort hos Paula Uribe & bloggkommentatorerna

Med tanke på abortdiskussionerna hos Paula och bloggkommentatorerna kan jag väl likagärna dela med mig av mina åsikter om abort. Som ju är väldigt ovanligt i världen, framförallt i u-länderna och väldigt skamligt på många håll. Visste ni tex att man gör olagliga aborter i Chile. Oftast blir man sjuk och inlagd på sjukhus.Läkarna är skyldiga att anmäla om man gjort olaglig abort och kvinnan kan hamna i fängelse i tre år. Inklusive vid graviditet vid våldtäkt.
 
Här i Sverige har vi ju dock en någorlunda generös lagstiftning men själva synsättet är det ofta fel på. Att man skulle använda abort som ett preventivmedel, det tror jag inte. Kanske av ytterst få kvinnor används abort som preventivmedel(det finns ju alltid undantag) men då är det deras förhållningssätt till sin egna kropp man får lägga fokus på.

Jag var på en föreläsning när jag var 17 år gammal där en organisation som i det stora hela vill ta bort abortgräns och förbjuda abort överhuvudtaget (de sa att de ville att abortgränsen skulle läggas tidigare än vad den gör idag men det genomskådas rätt fort). Argumentet var "när blir ett foster egentligen ett liv". Jo, min åsikt är att det är helt individuellt. Är det en kvinna som får en planerad graviditet tror jag att fostret i många fall blir ett barn direkt i denne blivande mammans ögon. Däremot om det är en 14åring som blir oplanerat gravid och inte vet om man vill behålla barnet eller inte så är det nog en del av ens kropp länge, tills man tagit ett konkret beslut.

Men ett foster är ett foster sålänge den är i kvinnans mage. Det finns liksom inget att diskutera om. Däremot blir ett foster ett liv när man själv bestämt sig för att behålla barnet, så tror jag i alla fall många kvinnor känner sig när man blir gravid.

Detta ämne är nåt jag har stora åsikter om och jag tycker det är kvinnans rättighet att när som helst få göra abort på grund av att det är kvinnans kropp.  Inga myndigheter ska lagstifta om att man kan tvingas föda ett oönskat barn, det är bara synd om alla parter - om mamman som tvingas sig till ett föräldraskap innan hon känner sig redo, om barnet som var oönskat till världen...

Jag tycker att sålänge barnet är i mammans mage så kan man göra abort dvs tills dagen innan ens förlossnng. Om man föder sitt barn förtidigt - naturligtvis är det då ett barn, en människa värd att vårda att älska. Men i en helt annan kvinnas kropp kan ett barn växa i hennes mage och vara lika gammal som det barns om föddes för tidigt. Men kvinnan kan ändå göra abort.
 
Och att snacka om barnamord - det är inget mord sålänge barnet ligger i magen och då skiter jag blanka fan i om fostet sparkar, kan lyssna, blinka och har fullt utvecklade organ. End of diskussion.
Däremot är det barnmisshandel och kvinnomisshandel att tvinga en mamma att behålla sitt barn pga man kom på sin graviditet/hann inte ta ett beslut innan v 18.
 
och sen är det intressant att lyfta fram jämställdhetsfaktorn - det hade inte funnits abortgränser om det vore män som blivit gravida!

Ingen ska säga om man ska behålla sitt barn och ingen ska heller tvinga en att ta bort barnet. Det är kvinnans kropp det handlar om, naturligtvis ska man stå för sina konsekvenser och misstag men inga myndigheter ska tvinga en att föda ett oönskat barn till världen bara för att man gått över tiden.
Dessutom är abortgränsen tillräckligt slimmad redan, jag vet om och har hört talas om flera kvinnor och tjejer som varit så långt gångna att deras abort blivit ett fall för socialkontoret eller att de tvingats förlösa barnet. Dessa tjejer visste inte om att de var gravida förräns det var försent.
Om anledningen till detta är bortträngning, slarv med att titta efter tecken eller att man helt enkelt ignorerar faktum spelar ingen roll. Ens kropp är ens kropp, och allt i ens kropp tillhör en själv.

Jag tror inte heller att en abortgräns behövs,
förhoppningsvis överväger man mer noggrant att behålla barnet om det är långt gånget och förhoppningsvis tar man det beslut som är bäst för en själv och ens livssituation.
Trackback